Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej


Rynek pracy

  •   Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy
  •   Doradca zawodowy PUP spotkał się z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Mszanie Górnej
  •   Nabór wniosków od osób bezrobotnych niepełnosprawnych lub poszukujących pracy niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz od pracodawców o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz na zorganizowanie stażu - ze środków PFRON
  •   Wykaz porad i spotkań grupowych
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę