Wszystkie wiadomości...

Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (I)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi...

Projekt

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (I)" finansowanym ze środków PO WER ...

Więcej

Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Projekt

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (I)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi...

Projekt

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (I)" finansowanym ze środków PO WER ...

Więcej

Rynek pracy

Statystyki i analizy

9,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2015r.

Statystyki i analiza

Stawki

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 23.372,00 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Urząd

Dane kontaktowePowiatowy Urząd Pracy w Limanowej

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa
Tel. (018) 3375850, fax (018) 3337850
NIP 737-18-10-429, REG.491996460
krli@praca.gov.pl

godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek - 730 - 1530

rejestracja osób bezrobotnych:
poniedziałek-piątek - 730 - 1500

Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (LPIK) w Mszanie Dolnej
ul. Starowiejska 4
34-730 Mszana Dolna
Tel. (018) 3311 710

Formularz kontaktowy