Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej


Rynek pracy

  •   Bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców w Powiatowym Punkcie Wspierania Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora
  •   Wstrzymanie naboru wniosków na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy oraz na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną.
  •   Wstrzymanie naboru wniosków na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy oraz na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną.
  •   Dodatkowe środki Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Obrazek dla: Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (IV)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  8 Osi Priorytetowej Rynek pracy
Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (IV)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (IV)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8...

Obrazek dla: Projekt „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet w wieku 30 lat i więcej w powiecie limanowskim”
Projekt „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet w wieku 30 lat i więcej w powiecie limanowskim”

      Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, iż od 01.07.2016r. realizuje projekt pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet w wieku 30 lat i więcej w powiecie...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę