Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Obrazek dla: Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, w tym długotrwale bezrobotnych i osób z niepełnosprawnościami, w powiecie limanowskim
Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, w tym długotrwale bezrobotnych i osób z niepełnosprawnościami, w powiecie limanowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja Zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego

       Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej ogłasza nabór uzupełniający uczestników projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30...

Obrazek dla: Projekt „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet w wieku 30 lat i więcej w powiecie limanowskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja Zawodowa,  z Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet w wieku 30 lat i więcej w powiecie limanowskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja Zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego

      Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej ogłasza nabór uzupełniający uczestników projektu pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet w wieku 30 lat...

Obrazek dla: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (III)” realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Poddziałania 1.1.2  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (III)” realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

      „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (III)" realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi...

Obrazek dla: Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, w tym długotrwale bezrobotnych i osób z niepełnosprawnościami, w powiecie limanowskim”
Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, w tym długotrwale bezrobotnych i osób z niepełnosprawnościami, w powiecie limanowskim”

                 Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, iż od 01.07.2016r. realizuje projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, w...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę