Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

  •   Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnego, bezrobotnego absolwenta CIS/KIS lub poszukującego pracy opiekuna
  •   Klasyfikacja zawodów i specjalności
  •   Refundacja kosztów przejazdów - staż
  •   Szkolenia - Bon szkoleniowy
Czytaj więcej w temacie: Dokumenty do pobrania
Obrazek dla: Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, w tym długotrwale bezrobotnych i osób z niepełnosprawnościami, w powiecie limanowskim
Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, w tym długotrwale bezrobotnych i osób z niepełnosprawnościami, w powiecie limanowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja Zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego

       Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej ogłasza nabór uzupełniający uczestników projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30...

Obrazek dla: Projekt „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet w wieku 30 lat i więcej w powiecie limanowskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja Zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet w wieku 30 lat i więcej w powiecie limanowskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja Zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego

      Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej ogłasza nabór uzupełniający uczestników projektu pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet w wieku 30 lat...

Obrazek dla: Projekt - RPO WM
Projekt - RPO WM

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (III)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w...

Obrazek dla: Projekt „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet w wieku 30 lat i więcej w powiecie limanowskim”
Projekt „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet w wieku 30 lat i więcej w powiecie limanowskim”

      Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, iż od 01.07.2016r. realizuje projekt pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet w wieku 30 lat i więcej w powiecie...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę