Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

  •   Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca
  •   - Kryteria realizacji aktywnych programów rynku pracy
  •   Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnego, bezrobotnego absolwenta CIS/KIS lub poszukującego pracy opiekuna
  •   Refundacja kosztów przejazdów - staż
Czytaj więcej w temacie: Dokumenty do pobrania
Obrazek dla: Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (IV)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  8 Osi Priorytetowej Rynek pracy
Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (IV)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (IV)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8...

Obrazek dla: Projekt „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet w wieku 30 lat i więcej w powiecie limanowskim”
Projekt „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet w wieku 30 lat i więcej w powiecie limanowskim”

      Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, iż od 01.07.2016r. realizuje projekt pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet w wieku 30 lat i więcej w powiecie...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę